UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch số 4183/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Quảng Nam năm 2019.
Người đăng: Sở Nội Vụ Quảng Nam .Ngày đăng: 30/07/2019 .Lượt xem: 1414 lượt.
Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2019.

Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2019.

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đạt 75.22 điểm, tăng 1.95 điểm so với năm 2017; xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2017. Tuy đã có sự chuyển biến tích cực về kết quả Chỉ số cải cách hành chính, nhưng vẫn còn một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra. Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được, đồng thời cải thiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, ngày 17/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch số 4183/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Quảng Nam năm 2019. (Kế hoạch chi tiết tại đây)


 Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018

Theo Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra chỉ tiêu: Phấn đấu năm 2019, Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX của tỉnh đạt kết quả từ 80% trở lên và tăng 10-15 bậc trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương; Các chỉ số thành phần đều phải tăng từ 1.2 điểm đến 2 điểm so với năm 2018; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 15/16.5 điểm tối đa (tăng 1.46 điêm so với năm 2018).

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính nói riêng; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này, các ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chỉ số cải cách hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm , theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị địa phương tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Tin: Nguyên Thảo, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

 

Nguồn tin: Sở Nội Vụ Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, Phổ biến chính sách, Pháp luật về tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2019
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2019
Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019-2022
Núi Thành tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, bàn giải pháp cải thiện chỉ số CCHC và triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ
Đại Lộc công bố địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng lĩnh vực Nội chính năm 2019.
4 quy định mới liên quan đến mọi cán bộ, công chức từ 1/7/2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ