Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, Phổ biến chính sách, Pháp luật về tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2019
Người đăng: Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 25/07/2019 .Lượt xem: 822 lượt.
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019. Sáng ngày 23/7/2019, tại hội trường khách sạn Hương Sưa, thành phố Tam Kỳ, Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019. Sáng ngày 23/7/2019, tại hội trường khách sạn Hương Sưa, thành phố Tam Kỳ, Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Duy Xuyên.

Tham dự Hội nghị có ông Phan Thọ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Quảng Nam.


Quang cảnh Hội nghị

Tại dịp này, ông Phan Thọ nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền sinh hoạt tôn giáo bình theo đúng pháp luật và các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật như Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã khẳng định. Trên tinh thần đó, ông Phan Thọ đã phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quy chế phân cấp một số công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam)…; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định pháp luật có chứa nội dung điều chỉnh hoạt động tôn giáo, nhằm đảm bảo các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy định pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, trong năm 2019, Ban Tôn giáo Quảng Nam sẽ tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (23, 25 và 30/7/2019) cho trên 500 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn của các tổ chức và cá nhân tôn giáo hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần đưa các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào khuôn khổ pháp luật, đồng thời qua đó, tăng cường niềm tin của các tổ chức và cá nhân tôn giáo đối với chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2019
Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019-2022
Núi Thành tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, bàn giải pháp cải thiện chỉ số CCHC và triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ
Đại Lộc công bố địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng lĩnh vực Nội chính năm 2019.
4 quy định mới liên quan đến mọi cán bộ, công chức từ 1/7/2019
Từ ngày 01/7/2019 viên chức ký hợp đồng làm việc theo mẫu mới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ