Tam Kỳ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 19/07/2019 .Lượt xem: 781 lượt.
Chiều ngày 12.7, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Tam Kỳ về cải cách hành chính, công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tam Kỳ tham dự hội nghị.
Với mục tiêu “Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới”. Thành phố Tam Kỳ xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện.

Quang cảnh hội nghị

Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy,  Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy đã tạo những bước chuyển biến rõ nét trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đảm bảo tiến độ so với Nghị quyết Tỉnh ủy, Thành ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh đề ra; Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Tam Kỳ đều nằm trong nhóm có chỉ số điểm cao trong nhiều năm liền (năm 2016, 2017 xếp vị thứ nhất, năm 2018 xếp vị thứ nhì); Thực hiện đảm bảo việc phân cấp, phân quyền theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ủy quyền cho Trưởng các cơ quan chuyên môn thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo quy định; Trung tâm Hành chính công thành phố hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện đảm bảo quy trình “4 bước”: tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả kết quả trên các lĩnh vực; thực hiện việc trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công dân đối với gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên một số lĩnh vực tại các xã, phường; các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bảo đảm 03 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí; rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động; Thực hiện đảm bảo Đề án vị trí việc làm, thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức càng càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị đạt được kết quả khá tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí hành chính.

Tại Hội nghị này, UBND thành phố đã phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính thành phố và chỉ số hài lòng năm 2018 do Tỉnh đánh giá, xếp hạng; đồng thời công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường năm 2018 trên địa bàn thành phố; qua phân tích, đánh giá nhằm làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và đề ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng trong những năm tiếp theo.

Hội nghị đã chỉ ra những nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Nghị quyết của Thành ủy cũng như những tồn tại, hạn chế về số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố chưa đảm bảo theo kế hoạch; giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trên một số lĩnh vực còn trễ hẹn; chưa thực hiện thư xin lỗi cho công dân; việc cập nhật, niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính mới chưa kịp thời. Các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu  nhiệm vụ về cải cách hành chính trong thời gian tới.

Phòng Nội vụ TP. Tam Kỳ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2019
Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019-2022
Núi Thành tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, bàn giải pháp cải thiện chỉ số CCHC và triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ
Đại Lộc công bố địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng lĩnh vực Nội chính năm 2019.
4 quy định mới liên quan đến mọi cán bộ, công chức từ 1/7/2019
Từ ngày 01/7/2019 viên chức ký hợp đồng làm việc theo mẫu mới
5 điểm mới của Nghị định 161 về tuyển dụng công chức, viên chức
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ