Nông Sơn nỗ lực cải cách hành chính
Người đăng: Sở Nội vụ .Ngày đăng: 05/06/2019 .Lượt xem: 1133 lượt.
Theo kết quả tại Hội nghị đánh giá Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, ICT INDEX cấp tỉnh và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2018 tổ chức ngày 31.5, Chỉ số PAR INDEX của huyện Nông Sơn đã tăng 8 bậc và xếp thứ 3/18 huyện, thị xã, thành phố.


Quang cảnh hội nghị

Kết quả công bố xếp hạng Chỉ số PAR INDEX năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố, Nông Sơn xếp thứ 3/18 huyện, thị xã, thành phố của toàn tỉnh với 77,38 điểm (điểm Tác động cải cách hành chính đạt 30,87 điểm, điểm Hội đồng thẩm định đạt 46,51 điểm), tăng 8 bậc so với năm 2017 và là huyện miền núi xếp vị thứ cao nhất trong tổng số 9 huyện miền núi của tỉnh.


Bảng tổng hợp Chỉ số CCHC năm 2018 các huyện, thị xã, thành phố


Xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 các huyện, thị xã, thành phố

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của 18 huyện, thị xã, thành phố có giá trị trung bình đạt 72,30% (đứng đầu bảng là Thị xã Điện Bàn, đứng cuối bảng là huyện Bắc Trà My) được phân loại thành 02 nhóm:  

Nhóm thứ nhất, xếp hạng khá, đạt kết quả Chỉ số từ 75% đến dưới 85%, gồm 05 huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Tam Kỳ, Nông Sơn, Hội An và Quế Sơn.

Nhóm thứ hai, xếp hạng trung bình, đạt kết quả Chỉ số từ 60% đến dưới 75%, gồm 13 huyện.UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018

Năm 2018, với sự nỗ lực không ngừng trong tổ chức triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính thời gian qua đã đưa Chỉ số PAR INDEX huyện Nông Sơn có những thay đổi đáng kể trên các lĩnh vực cải cách như: công tác chỉ đạo điều hành đạt 10,55/12 điểm, xếp vị thứ 3/18; cải cách thể chế đạt 3/3 điểm, xếp vị thứ 16/18; cải cách thủ tục hành chính 11/18 điểm, xếp vị thứ 10/18; cải cách tổ chức bộ máy 5/5 điểm, xếp vị thứ 8/18; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 10,5/12 điểm, xếp vị thứ 1/18; cải cách tài chính công 2/2 điểm, xếp vị thứ 2/18; hiện đại hóa hành chính 4,46/12 điểm, xếp vị thứ 4/18.

Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, ICT INDEX và công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018
Chỉ số PAR INDEX 2018 của Quảng Nam tăng điểm và tăng 8 bậc
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo.
UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2018.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ