Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, ICT INDEX và công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018
Người đăng: Sở Nội vụ .Ngày đăng: 04/06/2019 .Lượt xem: 1054 lượt.
Chiều ngày 31.5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) cấp tỉnh và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) và

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh hội nghị

Tại điểm cầu trực tuyến của 18 huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo phân tích các Chỉ số PAPI, PAR INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 các Sở, ngành, địa phương; đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo phân tích Chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam năm 2018 và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo phân tích Chỉ số ICT INDEX tỉnh Quảng Nam năm 2018.


Đ/c 
Trần Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Năm 2018, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tỉnh Quảng Nam ở vị trí thứ 44 (đạt 43,14 điểm, giảm 17 bậc so với năm 2017) trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; Chỉ số PCI tiếp tục giữ vững vị thứ 7/63 tỉnh, thành cả nước (đạt 65,85 điểm, tăng 0,44 điểm, thuộc nhóm điều hành tốt); Chỉ số ICT INDEX xếp thứ 41/63 tỉnh, thành cả nước (giảm 1 bậc so năm 2017).


Cấu trúc chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Theo báo cáo, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam đạt 75,22 điểm (tăng 1,95 điểm so với năm 2017, xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2017, đứng vào nhóm B thuộc các tỉnh đạt chỉ số Trung bình cao, từ 70% - dưới 80%), trong đó: điểm thực hiện công tác cải cách hành chính 44,97/64,5 điểm; điểm chỉ số SIPAS 10,04/12 điểm; điểm công chức lãnh đạo quản lý đánh giá CCHC của tỉnh 16,71/19 điểm; điểm đánh giá tác động của CCHC đến sự phát triển KT-XH của tỉnh 3,5/4,5 điểm. Năm 2018 với nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được những kết quả đáng trân trọng trên 08 lĩnh vực, cụ thể: công tác chỉ đạo điều hành 7,25/9 điểm; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 7,81/10 điểm; cải cách thủ tục hành chính 11,4/13 điểm; cải cách tổ chức bộ máy 8,78/12 điểm; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 10,29/13,5 điểm; tài chính công 7,53/12,5 điểm; hiện đại hóa nền hành chính 8,62/13,5 điểm; tác động CCHC đến người dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 13,54/16,5 điểm.


Kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018Kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể lạc quan với nỗ lực cải cách trong suốt một năm qua, bởi lẻ nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm như: việc xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, mất 1 điểm; việc công khai đầy đủ, đúng tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, mất 1,5 điểm; việc thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính, mất 0,5 điểm; việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo cơ cấu ngạch viên chức thuộc các đơn vị SNCL, mất 1 điểm; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, mất 0,5 điểm; Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách, mất 1 điểm; Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, mất 1,5 điểm; số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp, mất 1,5 điểm; vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử mất 0,5 điểm; tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện công bố và thực hiện duy trì ISO, mất 1,5 điểm.


Xếp hạng từng lĩnh vực chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018

Về chỉ số DDCI 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh xếp vị thứ nhất, nhì, ba và Sở Công Thương, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh chiếm vị thứ thấp nhất trong bảng xếp hạng 19 sở, ban ngành. Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My xếp vị thứ nhất, nhì, ba và Duy Xuyên, Tây Giang, Thăng Bình nằm trong nhóm xếp hạng thấp nhất thuộc khối chính quyền địa phương.

Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018 (SIPAS) đạt tỷ lệ trung bình trên toàn tỉnh là 79,42%. Đây được cho là một công cụ nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2018. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp, giải pháp cải thiện tốt nhất chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.


Chỉ số hài lòng của các huyện, thị xã, thành phố năm 2018Chỉ số hài lòng của sở năm 2018

Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, địa phương và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh của Sở Nội vụ tại Hội nghị, kết quả như sau:

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của 20 sở, ban, ngành có giá trị trung bình đạt 76,92% (đứng đầu bảng là Sở Giao thông vận tải, đứng cuối bảng là Sở xây dựng) được phân loại thành 03 nhóm:  

Nhóm thứ nhất, xếp hạng tốt, đạt kết quả trên 85%, gồm 02 Sở: Sở Giao thông vận tải và Sở Công thương.

Nhóm thứ hai, xếp hạng khá, đạt kết quả Chỉ số từ 75% đến dưới 85%, gồm 15 sở, ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

Nhóm thứ ba, xếp hạng trung bình, đạt kết quả Chỉ số dưới 75%, gồm 03 sở: Y tế, Ngoại vụ, Xây dựng


Bảng tổng hợp Chỉ số CCHC năm 2018 các sở, ban, ngànhXếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 các sở, ban, ngành

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của 18 huyện, thị xã, thành phố có giá trị trung bình đạt 72,30% (đứng đầu bảng là Thị xã Điện Bàn, đứng cuối bảng là huyện Bắc Trà My) được phân loại thành 02 nhóm:  

Nhóm thứ nhất, xếp hạng khá, đạt kết quả Chỉ số từ 75% đến dưới 85%, gồm 05 huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Tam Kỳ, Nông Sơn, Hội An và Quế Sơn.

Nhóm thứ hai, xếp hạng trung bình, đạt kết quả Chỉ số từ 60% đến dưới 75%, gồm 13 huyện.


Bảng tổng hợp Chỉ số CCHC năm 2018 các huyện, thị xã, thành phốXếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 các huyện, thị xã, thành phố

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của 05 cơ quan ngành dọc cấp tỉnh có giá trị trung bình đạt 95,13%, đứng đầu bảng xếp hạng Cục thuế tỉnh, các vị thứ tiếp theo lần lượt là Công an tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước và đứng cuối bảng là Bảo hiểm xã hội.


Bảng tổng hợp Chỉ số CCHC năm 2018 các cơ quan ngành dọc cấp tỉnhXếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh

Bên cạnh đó, hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, địa phương về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị cũng như các giải pháp, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo để nâng cao các chỉ số của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, thông qua việc phân tích các chỉ số cho thấy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chuyển từ nền hành chính quản lý sang hành chính phục vụ. Người dân và doanh nghiệp có xu hướng gia tăng sự hài lòng với các cơ quan công quyền… Tuy nhiên, thực tế diễn biến của các chỉ số cải thiện vẫn còn nhiều điểm yếu, nhiều vướng mắc cần phải được tháo gỡ, cải thiện nhanh chóng trong thời gian gần nhất.


Đ/c Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Quảng Nam có cải thiện về vị trí và điểm số so với năm 2017, thể hiện nỗ lực của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Đồng chí Trần Văn Tân giao Sở Nội vụ chủ trì đối với chỉ số PAR INDEX, PAPI, Sở Kế hoạch và Đầu tư về chỉ số PCI, Sở Thông tin và Truyền thông về chỉ số ICT Index, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ nhằm nâng cao các chỉ số của tỉnh trong thời gian tới. Các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; rà soát, đơn giản hóa thủ hành chính; triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có hiệu quả; đồng thời thực hiện nghiêm việc công khai xin lỗi tổ chức, công dân theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND của UBND tỉnh và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Chỉ số PAR INDEX 2018 của Quảng Nam tăng điểm và tăng 8 bậc
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo.
UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2018.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ 10
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ