Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 06/03/2018 .Lượt xem: 2445 lượt.
09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 23.2, tại huyện Nông Sơn cụm 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chủ trì Hội nghị: đồng chí Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và đồng chí Lê Ngọc Trung - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn. 

Ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Cụm trưởng. Phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua của Cụm trong năm 2017 và những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của 09 huyện Miền núi tỉnh Quảng Nam thời gian qua. Năm 2017 các địa phương trong Cụm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 đề ra; giá trị sản xuất nông-lâm, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách nhìn chung đều tăng, cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm được các địa phương chú trọng đầu tư, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi. Các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, y tế, DS-KHHGĐ đạt nhiều kết quả đáng kể, AN-QP, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Các chương trình, dự án phát triển nông thôn được triển khai thực hiện tích cực. Nhiều mô hình khuyến nông-khuyến ngư được triển khai sâu rộng đến với bà con nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 theo Kết luận số 37-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy. Cải thiện mạnh mẽ môi trường, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công. Đa dạng hóa các hình thức huy động và tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thực hiện đúng các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện có hiệu quả một số nội dung “Đổi mới căn bản, toàn diện” giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Trong Hội nghị, các thành viên trong Cụm đã xét chọn và thống nhất đơn vị huyện Nông Sơn là đơn vị được đề nghị Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, tiếp đến là huyện Đông Giang được đề nghị Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị huyện Tiên Phước và huyện Phước Sơn.

Nhân dịp này, Cụm thi đua 09 huyện Miền núi tổ chức ký kết giao ước thi đua của các thành viên trong Cụm, có sự chứng kiến của ông Nguyễn Đình Tăng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Ông Hường Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (Cụm trưởng năm 2018) phát biểu bế mạc Hội nghị


Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Các tin cũ hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý CCVC
    
1   2   3   4   5  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ