Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 16/06/2017 .Lượt xem: 4772 lượt.
Triển khai thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ngày 02.6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017.

Mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện công việc cho cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp những kiến thức cơ bản, trang bị kỹ năng cần thiết cho hoạt động thực thi công việc, giáo dục thái độ thực hiện công việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2017, tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức 132 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 6018 lượt CBCCVC các cấp. Trong đó, các cơ quan đơn vị thuộc khối Đảng tổ chức 50 lớp đào tạo, bồi dưỡng; các cơ quan, đơn vị, địa phương khối Nhà nước tổ chức 82 lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Dự kiến nguồn kinh phí chi cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 là 16,7 tỷ đồng.

Tải Quyết định tại đây.

Như Quỳnh - Phòng Công chức, viên chức


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2017 tại Quảng Nam.
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
Bồi dưỡng công tác nội vụ cho 244 cán bộ, công chức cấp xã các huyện, thành phố
Bế giảng lớp đào tạo tiếng Việt giao tiếp cho cán bộ huyện Là Màm, tỉnh Sê Koong, Lào
Đại Lộc: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Trưởng, Phó thôn, khu phố năm 2013
Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức cấp xã năm 2013
Khai giảng lớp bồi dưỡng công chức Trưởng công an xã
Khai giảng khóa bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính
Hội nghị tập huấn giảng viên nguồn
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ: Nguy cơ “hành chính hóa”
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ