Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 16/03/2015 .Lượt xem: 16932 lượt.
Ngày 09/03/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Theo đó, cấp cho UBND các huyện, thành phố tổng số tiền: 4.129.818.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, tám trăm mười tám ngàn đồng), từ nguồn Quản lý hành chính chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, để thực hiện chi trả chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 


Ảnh minh họa - Nguồn internet

Sở Tài chính, Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Phụ lục đính kèm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định và phụ lục kèm theo: Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.doc (pl767.xls

Tin: Tất Cảnh - Văn phòng Sở


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
Thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính hưởng BHXH
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013
Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên
    
1   2   3   4  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ